Členství AČPM

IMG a.s. je členem

  • Asociace českých pojišťovacích makléřů 
    Je profesním sdružením právnických osob s možností přidruženého členství i fyzických osob. Asociace dbá na zvyšování profesionální úrovně členů, na etické rozměry vykonávané profese a na posilování prestiže pojišťovacích makléřů. Jejím posláním je ochrana společných zájmů jejich členů a péče o spravedlivé uplatnění pojišťovacích makléřů na domácím pojistném trhu
    i v mezinárodním měřítku.

Více informací o Asociaci českých pojišťovacích makléřů naleznete zde.