IMG pro vás:

  • připravuje individuální pojistné a finanční plány na základě Vašich aktuálních potřeb a cílů
  • realizuje a vyhodnocuje výběrová řízení pojistného a finančního trhu
  • připravuje a realizuje zaměstnanecké motivační programy
  • vyhodnocuje stávající pojištění, provádí revizi a aktualizaci pojistných smluv
  • zajišťuje správu pojistných a finančních produktů
  • poskytuje služby klientům zdarma
  • v případě potřeby provádí dozor nad likvidacemi pojistných událostí klientů