Pojištění majetku

Pojištění poskytuje ochranu movitého i nemovitého majetku Vaší firmy nejen před událostmi živelního charakteru jako je např. požár, povodeň, krupobití, tíha sněhu, vodovodní škody, ale i v případě odcizení a vandalismu.

Jedná se o vysoce variabilní pojištění, které umožňuje vyhovět všem běžným potřebám malých a středních podnikatelů, ale i nestandardním požadavkům větších průmyslových objektů.

Stručný výčet hlavních pojistných produktů:

  • pojištění věcí nemovitých

Jedná se o pojištění různých druhů majetku (kanceláře, budovy, výrobní haly, dílny apod.) ve vlastnictví nebo nájmu podnikatele. Pojistit se můžete před škodami vzniklými působením živlů, vandalismem a odcizením.

  • pojištění věcí movitých

Movitý majetek jako je výrobní a provozní zařízení, zásoby a cizí věci lze pojistit pro případ poškození, zničení nebo odcizení.

  • pojištění strojů a strojních zařízení

Tento pojistný produkt je určen k ochraně strojního zařízení a příslušenství pro případ poškození, zničení stroje jakoukoli pojistnou událostí nebo odcizením.

  • pojištění elektroniky včetně fotovoltaických elektráren

Toto pojištění je určeno k ochraně elektronických zařízení a jejich příslušenství. Vztahuje se na poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoli událostí včetně krádeže a loupeže.

  • pojištění stavební a montážní

Tento pojistný produkt je určen k ochraně stavebních a montážních aktivit. Pomáhá v případech , kdy vznikne věcná škoda vyplývající ze stavební či montážní činnosti a zahrnuje i odpovědnost za škodu způsobenou jinému subjektu, který se podílí na dané stavbě, včetně křížové odpovědnosti.

  • pojištění přerušení provozu

Tento produkt je určen k ochraně Vašich podnikatelských aktivit a kompenzuje případy, kdy vzniknou finanční ztráty způsobené přerušením nebo omezením provozu firmy. Z pojištění je hrazen ušlý zisk a vynaložené náklady na obnovu provozu.

  • pojištění obcí a měst

Produkt je sestaven tak, aby vyhovoval specifickým pojistným potřebám měst, obcí a subjektů zřizovaných obcemi. Komplexně pojistí obecní majetek - nemovitosti i věci movité, věci ve vlastnictví Vaší obce nebo cizí věci Vaší obcí užívané. Zahrnuje i unikátní pojištění odpovědnosti obce a subjektů zřizovaných obcí za škodu způsobenou třetí osobě.

  • pojištění přepravy

Tento druh pojištění je určen k ochraně věcí a zásilek spojených s přepravou.

V rámci pojištění přepravy můžete sjednat:

Pojištění lodí a letadel je určeno k ochraně Vaší lodi (osobní lodě, nákladní lodě, motorové čluny, jachty, plachetnice) a slouží k finančnímu krytí případů, kdy dojde k poškození, zničení nebo odcizení. Pojištění zahrnuje i ochranu strojního zařízení lodi, příslušenství, vybavení lodi a odpovědnost z provozu plavidel.

Zajímá Vás, která varianta, od které pojišťovny je nejvhodnější pro zajištění Vašeho pojistného krytí? Sjednejte si nezávaznou schůzku s naším pojišťovacím poradcem, který Vám na základě analýzy Vašich potřeb bezplatně pomůže a poradí s výběrem optimální varianty jak z hlediska ceny,
tak z hlediska pojistného krytí.