Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě

V pojištění odpovědnosti za škodu občanů jsou zahrnuta především rizika vyplývající z běžných a obvyklých činností v občanském životě.
Pojištění kryje škody způsobené třetí osobě neúmyslně, vzniklé převážně v souvislosti s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, při cyklistice, rekreačním sportu, jízdou na koni nebo škody způsobené pojištěným jako vlastníkem či opatrovatelem drobných domácích a hospodářských zvířat.

Pojištění odpovědnosti z držby či vlastnictví nemovitosti

Pojištění odpovědnosti za škodu z držby či vlastnictví nemovitosti kryje odpovědnost pojištěného vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti za škodu způsobenou jiné osobě, která vznikla v souvislosti s touto nemovitostí. Pojišťovna za Vás uhradí škody způsobené třetím osobám, za něž nesete odpovědnost – např. požár rozšířený na sousední majetek, škoda způsobená pádem uvolněné střešní krytiny, pád stromu na sousedovu nemovitost apod.

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli kryje případnou škodu, kterou pojištěný způsobí svému zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění svých pracovních úkolů. Pojišťovna za Vás uhradí škodu, za kterou odpovídáte v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění podle zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu.

Zajímá Vás, která varianta pojištění odpovědnosti za škodu, od které pojišťovny je nejvhodnější pro Vaše potřeby a cíle? Sjednejte si nezávaznou schůzku s naším pojišťovacím poradcem. Ten Vám na základě analýzy Vašich potřeb bezplatně pomůže s výběrem optimální varianty jak z hlediska ceny, tak z hlediska pojistného krytí.