Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu Vám umožní úhradu škody způsobené jinému subjektu, k níž došlo v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností.

Výčet hlavních pojistných produktů:

  • pojištění obecné odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti se sjednává pro případy způsobení škody v souvislosti se svou podnikatelskou činností třetí osobě.

Pojištění pokrývá odpovědnost za škodu způsobenou jinému subjektu vadou výrobku. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku je upravena zákonem č. 59/1998 Sb.

  • pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění se sjednává pro případ, kdy pojištěný způsobí třetí osobě škodu v souvislosti se svou profesní činností a je povinen ji nahradit. Pojištění se týká profesí, které předpokládají duševní činnost a pro jejichž výkon je třeba zpravidla mít speciální vzdělání, oprávnění, zkušenosti atp.

Pojištění se vztahuje na škody způsobené jinému subjektu v souvislosti se vzniklou závažnou havárií v případě, že pojištěný za takovou škodu odpovídá na základě právního předpisu.

Pojištění pokrývá škody způsobené při výkonu funkce, např. v důsledku nedbalosti, chyby, nesprávného prohlášení, nekonání a podobně.

Pojištění kryje škody způsobené na přepravovaném nákladu. Je určeno všem provozovatelům nákladní dopravy, kteří svou činnost provozují na základě platné koncesní listiny nebo povolení od dopravního úřadu.

Pojištění je určeno společnostem, které provozují zasílatelskou činnost na základě platného živnostenského oprávnění.

Zajímá Vás, která varianta, od které pojišťovny je nejvhodnější pro Vaše potřeby a cíle? Sjednejte si nezávaznou schůzku s naším pojišťovacím poradcem. Ten Vám na základě analýzy Vašich potřeb bezplatně pomůže s výběrem optimální varianty jak z hlediska ceny, tak z hlediska pojistného krytí.