Povinné ručení

Povinné ručení je obecně zažité označení pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tento produkt, je zákonem stanovená pojistná ochrana pro případy, kdy je způsobena škoda Vaším motorovým vozidlem někomu jinému.

Zákonné pojištění vozidel musí mít každé vozidlo, kterému byla přidělena registrační značka anebo technický průkaz nebo je používáno na veřejných komunikacích. Je upraveno zákonem č. 168/1999 Sb.

Při nedodržení povinnosti uzavřít povinné ručení hrozí ze zákona sankce vyplývající z novely zákona č.168/1999, která 1. června 2008 nabyla účinnosti.

Uzavřením smlouvy povinného ručení můžete u některých pojišťoven získat zdarma další bonusy jako je např. živelní pojištění, střet se zvířetem, Úrazové pojištění pro řidiče, pojištění přípojného vozíku, rozšířená asistence i pro případě poruchy vozidla apod.

Zajímá Vás, která varianta, od které pojišťovny je nejvhodnější pro Vaše potřeby a cíle? Sjednejte si nezávaznou schůzku s naším pojišťovacím poradcem, který Vám pomůže s výběrem optimální varianty jak z hlediska ceny, tak z hlediska pojistného krytí.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění chrání Vaše vozidlo nejen v případě nehody, ale i v případě odcizení, poškození nebo zničení vozidla v důsledku živelní události či vandalismu.

V případě nehody představuje především krytí škod na vozidle při vlastním zavinění.

Širokou škálou dodatkových pojištění můžete pojistnou ochranu rozšířit i o pojištění čelního skla, zavazadel, úrazového pojištění řidiče i přepravovaných osob, pojištění právní ochrany, nestandardní výbavy vozidla, pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla a pojištění nadstandardních asistenčních služeb.

Zajímá Vás, která varianta, od které pojišťovny je nejvhodnější pro Vaše potřeby a cíle? Sjednejte si nezávaznou schůzku s naším pojišťovacím poradcem, který Vám pomůže s výběrem optimální varianty jak z hlediska ceny, tak z hlediska pojistného krytí.

Flotilové pojištění

Flotilové pojištění komplexně pokrývá všechna významná rizika spojená s provozováním Vašeho vozového parku.

Ve flotilovém pojištění Vám pojistíme vozidla na povinné ručení i na havarijní pojištění.

Výhodou flotilového pojištění je individuální přístup, kompletní přehled pojištěných vozidel
s podrobným vyúčtováním, detailní přehled pojistných událostí a vyhodnocování škodného průběhu, výhodné sazby pojistného a v neposlední řadě i likvidace pojistné události.

Zajímá Vás, která varianta, od které pojišťovny je nejvhodnější pro Vaše potřeby a cíle? Sjednejte si nezávaznou schůzku s naším pojišťovacím poradcem, který Vám pomůže s výběrem optimální varianty jak z hlediska ceny, tak z hlediska pojistného krytí.