Životní pojištění

Životní pojištění představuje vhodnou ochranu v nenadálých životních situacích pro Vás a pro Vaši rodinu či blízké např. v případě úmrtí, úrazu, pracovní neschopnosti, dále může zajistit finanční prostředky na léčbu závažných onemocnění a příjem v případě hospitalizace, invalidního důchodu apod.

Životního pojištění lze sjednat jako:

Investiční životní pojištění s možností uplatnění daňových výhod

Pokud tento produkt splňuje zákonem stanovené podmínky, umožní Vám odečíst od daňového základu až 24 000 Kč ročně.

Životní pojištění je moderní produkt a tak nabízí maximální flexibilitu. Obsahuje i rezervotvornou investiční složku, kde Vám ponecháme prostor aktivně se podílet na rozhodnutích o správě Vašich finančních prostředků výběrem z několika investičních fondů a programů. Pojištění si sestavíte přesně podle svých potřeb a kdykoli v průběhu života je můžete přizpůsobit své momentální životní situaci.

Rizikové životní pojištění

Pojištění neobsahuje žádnou rezervotvornou investiční složku, je zaměřeno čistě jako pojistná ochrana před nenadálými riziky. Díky absenci investiční složky je pro klienta cenově dostupnější a umožní vysokou pojistnou ochranu za nízkou cenu.

Produkt není daňově uznatelný.

Oba produkty nabízí kompletní úrazový program pro dospělé, děti nebo celou rodinu a to pojištění:

  • pro případ smrti způsobené úrazem či nemocí
  • trvalých následků úrazu
  • denního odškodného za dobu léčení úrazu
  • denní dávky při pobytu v nemocnici
  • denní dávky při pracovní neschopnosti
  • invalidity 1. – 3 stupně
  • závažných onemocnění
  • zproštění od placení při ztrátě zaměstnaní, dlouhodobé pracovní neschopnosti či invalidním důchodu

Jednotlivá rizika a možné výše pojistného plnění lze kombinovat, v průběhu trvání smlouvy měnit a tak přizpůsobit pojištění Vašim individuálním potřebám.

Tento produkt je nabízen různými pojišťovnami v různých variantách.

Zajímá Vás, která varianta, od které pojišťovny je nejvhodnější pro Vaše potřeby a cíle? Sjednejte si nezávaznou schůzku s naším pojišťovacím poradcem. Ten Vám na základě analýzy Vašich potřeb bezplatně pomůže s výběrem optimální varianty jak z hlediska věku, životní situace, ceny, tak z hlediska pojistného krytí.